προσκαρτερεῖ

προσκαρτερεῖ
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres ind mp 2nd sg (attic epic doric ionic)
προσκαρτερέω
persist obstinately in
pres ind act 3rd sg (attic epic doric ionic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Look at other dictionaries:

  • προσκαρτέρει — προσκαρτερέω persist obstinately in pres imperat act 2nd sg (attic epic) προσκαρτερέω persist obstinately in pres imperat act 2nd sg (attic epic) προσκαρτερέω persist obstinately in imperf ind act 3rd sg (attic epic) προσκαρτερέω persist… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”